АКЦИЯДОРЛАР ДИҚҚАТИГА - 29.06.2018г.

«Ўзэлектротерм» Акционерлик жамияти акциядорлари диккатига!

2018 йил 29 июнь куни соат 15-00да 2016 ва 2017 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича белгиланган жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши Наманган шахар 8-март кўчаси 3-уйда жойлашган жамиятнинг маъмурият биносида ўтказилади. Акциядорларни рўйхатга олиш 14-00да бошланади.

Кун тартиби:

1)         Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

2)         Жамият бош директорининг 2016 ва 2017 йил бизнес-режасини бажарилиши юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.

3)         Жамиятнинг 2016 ва 2017 йилги молиявий ҳисоботи ва бухгалтерия балансларини тасдиқлаш.

4)         Жамиятнинг 2016 ва 2017 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг текширув хулосасини тасдиқлаш.

5)         Жамият тафтиш комиссиясининг 2016 ва 2017 йил якунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш.

6)         Жамият кузатув кенгаши хисоботини тасдиқлаш.

7)         Жамият 2018 йил фаолияти учун ташқи аудиторни ва унинг хизматига тўланадиган маблағлар миқдорини тасдиқлаш.

8)         Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

9)         Тафтиш хайъати аъзоларини сайлаш.

10)     Жамиятнинг 2016 ва 2017 йил соф фойдасини тақсимлаш.

11)     Жамиятнинг яккабошчилик асосидаги ижроия органи – бош директор билан тузиладиган меҳнат шартномасини қайта тузиш.

12)     Жамиятнинг кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган мукофотлар миқдорини тасдиқлаш.

13)     Жамиятнинг 2018 йил фаолияти юзасидан бизнес-режасини тасдиқлаш.

 

Маълумот тартиб рақами – 07

Акциядорлар умумий йиғилишига хабар бериш учун акциядорлар реестр тузилган сана: 2018 йил 7 июнь. Акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқини берувчи акциядорлар реестрини ёпиладиган сана: 2018 йил 25 июнь.

 

2016 йил бухгалтерия баланси

Кўрсаткичлар номи

Давр учун, минг сўм

01.01.2016 й.

01.01.2017 й.

Актив

1

Узоқ муддатли активлар

205168

236801

2

Жорий активлар

2028237

2274283

 

Баланс активи бўйича жами

2233405

2511084

Пассив

3

Ўз маблағлари манбаалари

851839

895884

4

Жорий мажбуриятлар – жами

1381566

1615200

 

Баланс пассиви бўйича жами

2233405

2511084

Молиявий натижалар

Кўрсаткичлар номи

Давр учун, минг сўм

01.01.2016 й.

01.01.2017 й.

1

Маҳсулот сотишдан соф тушум

5446201

8138533

2

Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар)

274108

409469

3

Ҳисобот даврининг соф фойдаси

112397

139993

 

2017 йил бухгалтерия баланси

Кўрсаткичлар номи

Давр учун, минг сўм

01.01.2017 й.

01.01.2018 й.

Актив

1

Узоқ муддатли активлар

236801

209161

2

Жорий активлар

2274283

2285086

 

Баланс активи бўйича жами

2511084

2494247

Пассив

3

Ўз маблағлари манбаалари

895884

976988

4

Жорий мажбуриятлар – жами

1615200

1517259

 

Баланс пассиви бўйича жами

2511084

2494247

Молиявий натижалар

Кўрсаткичлар номи

Давр учун, минг сўм

01.01.2017 й.

01.01.2018 й.

1

Маҳсулот сотишдан соф тушум

8138533

8114780

2

Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар)

409469

412308

3

Ҳисобот даврининг соф фойдаси

139993

182992

«Ўзэлектротерм» АЖ Кузатув кенгаши

Охирги янгиликлар

«Ўзэлектротерм» акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига!
«ЎЗЭЛЕКТРОТЕРМ» АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИ ДИККАТИГА!

Эмиссия рисоласи
Акциялар чиқарилув қарори (кўчириб олиш) Эмиссия рисоласи (кўчириб олиш)

АКЦИЯДОРЛАР ДИҚҚАТИГА - 29.06.2018г.
«Ўзэлектротерм» Акционерлик жамияти акциядорлари диккатига! 2018 йил 29 июнь куни…

КРЕДИТОРЛАР ДИҚҚАТИГА - 26.12.2016г.
«Ўзэлектротерм» акциядорлик жамияти барча кредиторлари диккатига! Жамият акциядорларининг 26.12.2016 йилдаги…

Жамият ҳақида

«ЎзЭлектротерм» АЖ кенг қамровда саноат объектлари ҳамда маиший объектларини қаноатлантирувчи. Батафсил...

Контактлар

 160103, Наманган шаҳри, 8 март кўчаси, 3.
  0 (369) 234-21-56
  info@uzelektroterm.uz

   

МАЪЛУМОТЛАР